Målet med projekt I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

I 2013 begyndte kommunerne Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted forbedringsarbejdet i I sikre hænder, og de har vist vejen for fremtidens arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne.

De fem pilotkommuner har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl, reducere fald og forbedre tandsundheden hos borgerne i ældreplejen. Samtidig har I sikre hænder intensiveret samarbejdet med borgere og pårørende, øget fagligheden hos personalet samt skabt en ny form for ledelse i kommunerne.

På baggrund af disse resultater har yderligere 13 kommuner taget projektets metoder i brug, og ambitionen er, at I sikre hænders metoder skal udbredes til alle kommuner.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag projekt I sikre hænder.

KONTAKT

I sikre hænders projektsekretariatet består af medarbejdere fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

>>> Find oplysninger

LOGOER

I sikre hænders logoer er til fri afbenyttelse, men de må ikke ændres i farver eller form. 

>>> Hent logoerne

KOMMUNER

18 kommuner deltager i projekt I sikre hænder.

>>> Besøg kommunerne

INDSATSOMRÅDER

Der er 7 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> Se alle indsatsområderne

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> Find viden om metoderne

I sikre hænder løfter fagligheden

I sikre hænder gjorde en forskel for Ida

Det betyder I sikre hænder for personalet

I sikre hænder skaber en ny form for ledelse

International ekspert roser I sikre hænder

#isikrehænder