21. maj 2019


Velkomst, hvor langt er vi nået, og hvad så!

Tina Lynge, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Hent præsentation


Hvad har Toyotas principper at gøre med forbedringer i sundhedsvæsenet?

Stephen E. Muething, Doctor and Chief Quality Officer, Cincinnati Children's Hospital Medical Center   

>>> Hent præsentation: The Cincinnati Children's Way


Introduktion til Faldpakken

Randi Feddersen, social- og sundhedsassistent, Sønderborg Kommune
Mille Korsgaard Ziethen, social- og sundhedsassistent, Sønderborg Kommune
Lone Kelm, daglig leder, Sønderborg Kommune

Gitte Haase Jørgensen, sygeplejerske, Sønderborg Kommune

>>> Hent præsentation


Introduktion til Infektionspakken

Henriette Hansen, social- og sundhedsassistent, Lolland Kommune
Sandra Dübe, social- og sundhedshjælper, Sønderborg Kommune
Martine Brode, social- og sundhedsassistent, Sønderborg Kommune
Tina Helene Jensen, plejecenterleder, Sønderborg Kommune

>>> Hent præsentation


Mellemledersession: How leaders can support the improvement work

Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Hent præsentation 


Ledersession: High Reliability in Healthcare

Stephen E. Muething, Doctor and Chief Quality Officer, Cincinnati Children's Hospital Medical Center
Torben Laurén, vicedirektør, sundheds- og omsorgschef, Frederiksberg Kommune

>>> Hent præsentation

>>> Bilag: HRO Gap Assessment sheet


Hvilke fodspor efterlader I sikre hænder?

>>> Hent samlet præsentation med fire eksempler

Hent de fire "fodspor" enkeltvis:

>>> Infrastruktur i Frederiksberg Kommune v/ Jeanette Lemstad, faglig vejleder og kvalitetskoordinator

>>> Arbejdsglæde i Thisted Kommune v/ Dortie Jensen, teamleder, og Anne Grethe Kielsgård, sygeplejerske og teamleder

>>> Involvering af borgere og pårørende i Sønderborg Kommune v/ Pia Bladt Tjørnelund, center-, kvalitets- og udviklingssygeplejerske

>>> Fra tro til viden i Lolland Kommune v/ Henriette Hansen, social- og sundhedsassistent


Posters fra kommunerne

>>> Allerød Kommune: Tryksår - det er noget vi forebygger

>>> Billund Kommune: Rettidig medicinering af borgere

>>> Brøndby Kommune: I sikre hænder

>>> Greve Kommune om sidemandsoplæring: The Breaking Point

>>> Helsingør Kommune: Praksisnær kompetenceudvikling i HUSK, Hjemmeplejen

>>> Helsingør Kommune: Ingen kan alene - men fælles kan vi alt, Plejehjemmet Montebello

>>> Helsingør Kommune: Overblik og læring igennem triage- og tavlemøder, Plejehjemmet Strandhøj

>>> Hillerød Kommune: Udbredelse af I sikre hænder

>>> Kerteminde Kommune: Der var engang...

>>> Mariagerfjord Kommune om faglig stolthed

>>> Mariagerfjord Kommune om medicintjek

>>> Silkeborg Kommune: En patientsikker kommune

>>> Syddjurs Kommune: Kvalitetsforbedring af medicinhåndtering i borgers eget hjem

>>> Syddjurs Kommune: Spredning af klinisk pakke fra pilotenhed til 4 plejecentre

>>> Aarhus Kommune: Forbedringsfundament, Område Midt

>>> Aarhus Kommune: Sikker medicinhåndtering, Plejehjemmet Vestervang 44, Område Midt

>>> Aarhus Kommune: Sikkerhedskultur, afd. 4 DemensCentrum Aarhus

>>> Aarhus Kommune: Forebyggelse af tryksår, Plejehjemmet Åbygaard, Område Midt