I projektet I sikre hænder tager topledelsen - i højere grad end tidligere - direkte ansvar for kvalitetsområdet i kommunen. Lederne sidder ikke længere kun bag skrivebordet, men de kommer jævnligt ud på plejecentrene og i hjemmeplejen, hvor de blandt andet deltager i tavlemøder og drøfter forbedringsarbejdet med medarbejderne.

Denne form for synlig og afdelingsnær ledelse betyder, at lederne får en større indsigt i kvaliteten af plejen og behandlingen i ældreplejen og har en tættere dialog med personalet. Lederne kan komme med input, og medarbejderne får en direkte dialog med den øverste ledelse, som eksempelvis kan fjerne barrierer for det videre forbedringsarbejde på plejecentret eller i hjemmeplejen. 

Samtidig får topledelsen løbende data på udviklingen i arbejdet med at forbedre ældreplejen. Tidligere har det været vanskeligt at vurdere forbedringsarbejdet, fordi ledelse og personale først fik data på det et år eller et halvt år efter. Men med dugfriske tal i hånden ved de hele tiden, om borgerne får den rette pleje og behandling. 

Kompetencer i forbedringsledelse vil i de kommende år blive efterspurgte og nødvendige i sundhedvæsenet. Det nye nationale kvalitetsprogram, som Sundheds- og Ældreministeriet, Dansk Regioner og KL er ved at lægge rammerne for, bygger nemlig på den samme tilgang, som I sikre hænder anvender.  

KATALOG OM LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

Kataloget om forbedringsledelse beskriver redskaber og metoder, som lederne i kommunerne kan anvende i forbindelse med arbejdet med at sikre pleje og behandling af høj kvalitet.

>>> HENT KATALOGET

LEDELSESBLOG

På skift skriver lederne i projekt- kommunerne om forbedringsarbejdet. 

>>> LÆS BLOGINDLÆGGENE

Resultaterne i I sikre hænder er opnået, fordi lederne er rykket ud fra kontorerne og er tættere ude i den hverdag, som personalet arbejder i. Ved tilstedeværelsen sender de et tydeligt signal om, at patientsikkerheden prioriteres højt.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Kvalitet og patientsikkerhed – og hvordan vi handler på det – er kommet højere på dagsordenen ved vores møder og i vores udviklingsarbejde, idet vi nu i lederkredsen har et mere konkret fællessprog i forhold til forbedringsarbejdet.

Torben Laurén, sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune

Jeg er kommet meget tættere på medarbejderne og teamlederne, jeg fornemmer stemningen, og jeg får nye ledelsesinformationer, som jeg ikke kunne få på anden vis. Prioriter tiden i kalenderen, meget andet bliver overflødigt.

Inge Kromann, leder af personlig og praktisk hjælp i Lolland Kommune

De 5 værdier i forbedringsledelse

I sikre hænder skaber ny ledelsesform

International ekspert roser I sikre hænder

INDSATSOMRÅDER

Forbedringsledelse er et af 7 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> SE ALLE INDSATSOMRÅDERNE

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> LÆS MERE OM METODERNE

simon_tulloch_1000x508jpg Ledelse

Mellemledere i fokus på efterårets uddannelse

jette-rasmussenjpg Ledelse

"Forbedringsarbejdet har udviklet mig som leder"

pia-tjoernelundjpg

Alvorlige medicinfejl og tryksår kan udryddes i ældreplejen

tavlemoederjpg Ledelse

Ældrechefer: "Patientsikkerheden i kommunerne skal styrkes"

aidan-fowlerjpg-1 Ledelse

"Dit system må ikke afhænge af individet"

ældrecheferjpg Ledelse

Sundheds- og ældrechefer hentede inspiration på international konference

grete-breinhildjpg Ledelse

Blog: Fokus på lokal kvalitetsudvikling tæt på borgeren

frederiksbergs-borgmester-paa-besoegjpg Ledelse

Frederiksbergs borgmester hylder I sikre hænder

grete-christensenjpg Ledelse

Video: I sikre hænder skaber ny form for ledelse i kommunerne

jason-leitchjpg Ledelse

Video: Sådan fastholdes momentum i forbedringsarbejdet

torben-laurénjpg Ledelse

Blog: Større vidensdeling til gavn for patientsikkerheden og fagligheden

jan-bendixjpg Ledelse

Nyt katalog om ledelse af forbedringsarbejde

jan-bendixjpg Ledelse

Blog: I sikre hænder gør en forskel

carol-haradenjpg Ledelse

"Håb er ikke en plan"

tavlemoedejpg Ledelse

Stå-op-møder skaber ny ledelsesform på Lolland

jan-bendixjpg Ledelse

I sikre hænder henter inspiration i USA

kursus-i-forbedringsledelsejpg Ledelse

I sikre hænder lancerer nyt kursus for ledere

jason-leitch-2-jpg Ledelse

Video: "Ingen varige forbedringer uden involvering fra ledelsen"

medarbejder-gaar-tur-med-aeldre-damejpg Ledelse

Kommunerne har store forventninger

;