Underernæring og uplanlagt vægttab er særlig udbredt blandt ældre i plejebolig og i hjemmeplejen, og en forringet ernæringstilstand kan have en væsentlig betydning for den ældres sundhedstilstand.

Underernæring fører ofte til en øget sygelighed og kan øge risikoen for fald og knoglebrud. Underernæring kan desuden øge behovet for hjælp til at udføre de almindelige dagligdags handlinger og det kan nedsætte livskvaliteten.

Det er et stort potentiale for, at en målrettet ernæringsindsats- og behandling af ældre borgere på plejehjem og i hjemmeplejen kan bidrage til at borgere med underernæring eller risiko herfor kan bevare evnen til at klare sig selv, holde sig raske og skabe livskvalitet.

Formålet med dette projekt er også at demonstrere, at det er muligt inden for et år at udvikle og implementere tiltag og pålidelige arbejdsgange, der kan begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre borgere på kommunale plejecentre og i den kommunale hjemmepleje.

Projektet vil foregå i 4 kommuner, som har deltaget i I sikre hænder og som er fortrolige med at gennemføre forbedringsarbejde i ældreplejen med henblik på, at erfaringerne kan udbredes til andre kommuner. De deltagende kommuner er Frederiksberg og Sønderborg, der begge var pilotkommuner i programmet, samt Greve og Aarhus, som var med i anden runde af I sikre hænder.

 

Nyhedsbrev med forbedringsidéer om ernæring

Vi vil fortsat udsende det generelle nyhedsbrev fra I sikre hænder ca. hver 6. uge med nyheder om projektet og I sikre hænder.

I forbindelse med projektet vil der desuden hver uge blive udsendt et særskilt nyhedsbrev med forbedringsidéer og afprøvninger fra kommunerne i projektet.

Det er dermed et nyhedsbrev, der henvender sig specifikt til deltagere fra projektkommunerne og andre, der ønsker inspiration til at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre. 

>>> Tilmeld dig nyhedsbrevet om ernæring her

Nyhedsbrev om ernæring

Få forbedringsidéer om ernæring fra projektets kommuner direkte i din indbakke hver uge.

>>> Tilmeld dig Ernæringsnyt her

Midler fra finansloven

Der er i finansloven for 2019 afsat 5 mio. kr. til at Dansk Selskab for Patientsikkerhed udvikler og afprøver en metode i regi af I sikre hænder med henblik på at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem.

INDSATSOMRÅDER

Ernæring er et af 8 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> SE ALLE INDSATSOMRÅDERNE

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> LÆS MERE OM METODERNE

Forbedringsideer

"Kræse-køleskab" til skæve måltider

Ernæring Frederiksberg Kommune

Opgaver og arbejdsgang ifm. kost

Tryksår Ernæring Brøndby Kommune
aarhus_ls1_ish_1000x508jpg Ernæring

”Vi får systematikken med i hatten”

brunch_1000x508jpg Ernæring

Kommuner godt i gang med afprøvninger

ernaeringsseminar_august2019_1000x508jpg Ernæring

Første læringsseminar i ernæringsprojektet: Nu er kommunerne i gang

postits2_1000x508jpg Ernæring

Ny indsats om ernæring under opstart

thyrajpg Ernæring

I sikre hænder tænkt med i forslag til ny finanslov

;