17 aug 2017

Formålet med dagen er at øge kompetencerne i arbejdsgangsanalyse og forbedringsmodel herunder PDSA samt få indsigt i, hvordan tavler kan anvendes i forbedringsarbejdet.

Deltagende kommuner
Billund, Varde, Aabenraa og Kerteminde

Sted
Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart